Rada Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

Od kilku lat odbywają się spotkania Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. Przewodzi im ks. bp Stanisław Jamrozek, Delagat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. W skład Zespołu wchodzą księża teolodzy oraz świeccy liderzy zrzeszeń zajmujących się szerzeniem królestwa Chrystusowego w Polsce. W ostatnim czasie w ramach prac Zespołu przygotowane zostały obchody dwóch rocznic proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana z 2016 roku.

Dnia 5 lutego br. podczas kolejnego spotkania Zespołu ks. prof. Marek Chmielewski, konsultant Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych, zaprezentował propozycję tematów Sympozjum ku czci Chrystusa Króla w 2019 i 2020 roku. Mają one nawiązywać do treści Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W roku 2019 mają dotyczyć kolejnych ośmiu wezwań z aklamacją „Króluj nam Chryste!”, a w roku 2020 mają dotyczyć zawartych w Akcie przyrzeczeń. Propozycja została zaaprobowana przez uczestników spotkania, jednak nie podjęto ostatecznych decyzji. Wstępnie termin Sympozjum z okazji 3. rocznicy Intronizacji został ustalony na 16-17 listopada 2019 roku.

Następnie została powołana do życia Rada Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, zaś spośród jej członków został wyłoniony Zarząd: Przewodniczący Zarządu – prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, przewodniczący Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, Wiceprzewodniczący – Barbara Pasternak, prezes Fundacji Serca Jezusa i członek Zarządu Stowarzyszenia „Róża”, Wiceprzewodniczący – Adam Kędzierski, organizator Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla, Skarbnik – dr Anna Krogulska, prezes Stowarzyszenia Misjonarzy Świeckich „Inkulturacja”, Sekretarz – Piotr Pikuła, prezes Stowarzyszenia „Róża”, Członek Zarządu – Henryk Glinkowski, założyciel i były prezes Stowarzyszenia pt. Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski, Członek Zarządu – Alicja Kondraciuk, z Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”.

Pierwszym zadaniem powołanego Zarządu będzie nadanie Dziełu Intronizacji formalnego kształtu prawnego, stworzenie strony internetowej i opracowanie materiałów formacyjnych, by dzięki temu skuteczniej służyć szerzeniu królowania Jezusa Chrystusa w Polsce.


Rocznicowe obchody proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – 17-19 XI br. Kraków-Łagiewniki
transmisja z Mszy Św. z dn 19.11.2017


Królestwo Polskie Chrystusa Króla:
Prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski

Ks. dr Ludwik Nowakowski:
Intronizacja na 100-lecie Odzyskania Niepodległości
Zbliżamy się do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W zeszłym roku na jesieni dokonano Aktu Intronizacji uznającego Chrystusa jako Króla Polski w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach... (cały artykuł poniżej)
ks. dr L. Nowakowski - art. 1

Polska – duchowa twierdza wśród zamętu w Europie
W 2018 roku w Polsce będziemy przeżywać 100-lecie odzyskania niepodległości państwowej po 123 latach niewoli – zaborów. Rocznica ta stanowi szczególną okazję do dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad naszą Ojczyzną... (cały artykuł poniżej)
ks. dr L. Nowakowski - art. 2

Intronizacja 19 listopada 2016 r.
Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana


Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych


Komunikat z 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
Gniezno-Poznań, 14-16 kwietnia 2016 r.

Konferencja Episkopatu Polski podczas obrad zatwierdziła treść "Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana". Zostanie on uroczyście odczytany w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w sobotę przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Może być też wykorzystany duszpastersko w diecezjach i parafiach. Biskupi dziękują przedstawicielom poszczególnych ruchów intronizacyjnych za aktywny udział w pracach związanych z przygotowaniem tekstu.
Akt Intronizacyjny     Komentarz do Aktu


Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016Wybór z Deklaracji Dominus Jezus, zatwierdzonej przez Jana Pawła II
i ogłoszonej 6 sierpnia 2000 r., w Święto Przemienienia PańskiegoJubileusz 1050 rocznicy Chrztu PolskiMatka Jezusa Chrystusa - wybór tekstów

Dekret dotyczący uzyskiwania odpustów w Roku Świętym Miłosierdzia

Cud Eucharystyczny w legnickiej parafii św. Jacka