Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski

02-052 Warszawa, ul. Krzyckiego 8/2

tel.: 501 555 227, 501 393 065, 608 266 251


IntronizacjaChrystusa@gmail.com

JezusKrolemPolski.waw.pl