Akcja informacyjna w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na ul. Kawęczyńskiej 53 w Warszawie - 2010Akcja informacyjna na Krakowskim Przedmieściu przy Kościele Akademickim Św. Anny w Warszawie - 2009