Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla, Gdańsk, 18 czerwiec 2016

   Zaproszenie na Kongres dla Chrystusa Króla w Gdańsku, Sobota, 18 czerwca 2016
   Msza Św. Trydencka na rozpoczęcie Kongresu
   1. wykład Ks. Dawid Pietras - Msza Trydencka a Społeczne Królowanie Chrystusa Króla
   2. wykład Ks. prał. Roman Kneblewski - Jedyność Chrystusa Króla warunkiem sine qua non Jego społecznego panowania
   3. wykład dr Stanisław Krajski - Filozofia i praktyka modernizmu w Kościele
   4. wykład Ks. Jacek Bałemba - Odzyskać wiarę katolicką. Wybrane elementy
   5. wykład Ks. Marek Bąk - Postawy katolików wobec zadań Intronizacji Chrystusa Króla Polski


Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla, Lublin, 30 kwietnia 2016

   Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla - transmisja ze spotkania

   Wykład Ks. prof. Tadeusza Guza - Intelekt w służbie Chrystusa Króla

   Ks. Grzegorz Śniadoch (IBP) - Kościół walczący w służbie Chrystusa Króla
     22 grudnia 2015 - ks. Stanisław Małkowski: "Intronizacja Jezusa Chrystusa jako Króla Polski"Sympozjum - 90 lecie Encykliki QUAS PRIMAS Papieża Piusa XI - Łódź, 12 grudzień 2015 r.

     Encyklika Piusa XI "Quas Primas"- magna carta ruchu na rzecz Intronizacji Chrystusa Króla Polski - ks. Marek Bąk;
     Sympozjum 90 lecie OUAS PRIMAS - prof. Jacek Bartyzel
prof. Jacek Bartyzel - Tradycja katolicka i modernizm wobec Społecznego Panowania Chrystusa Króla

     Chrystus Król i Pan panujących odpowiedzią na utopię nowego porządku świata
- ks. dr Roman Piwowarczyk

     Wiara katolicka i Społeczne Panowanie Chrystusa Króla w dobie konfrontacji cywilizacji w Europie - Andrzej Wronka
     Panel dyskusyjny: Aktualność Encykliki "Quas Primas" dla współczesnego apostolstwa Chrystusa Króla w Polsce - prowadzi red. St. Papież


VI Kongres - Wrocław 19 września 2015 r.

(V) IV Kongres - Poznań 6 czerwiec 2015 r.

Wystąpienie p.Teresy Drapińskiej na temat:
MISJA SŁUŻEBNICY BOŻEJ ROZALII CELAKÓWNY
wygłoszone na Międzynarodowym Kongresie
dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla
w Poznaniu, dnia 6 czerwca 2015 roku


      

(IV) III Kongres - Łódź 20 września 2014 r.


II KONGRES, pierwsza edycja - Warszawa, 24 maja 2014 r.
(III) II KONGRES, druga edycja - Częstochowa, 31 maja 2014 r.


I Kongres - Kraków 15 czerwca 2013 r.