Figura Chrystusa Króla w ¦wiebodzinie - 36 metrowy pomnik wzniesiono w 2010 r.,
według projektu Mirosława Pateckiego; przedstawia Jezusa Chrystusa jako Króla Wszech¶wiata.