Figura Chrystusa króla w parafii św. Antoniego w Kalnej w diecezji bielsko-żywieckiej.