Przemówienie z marszu we Wroc³awiu dr Franciszka Brodowskiego - 19.03.2011


Marsz dla Chrystusa Króla Polski we Wroc³awiu 19 marca 2011 r.